La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal. Tanmateix, durant la visita, és possible que es demani informació personal a través de formularis, la qual l’usuari podrà facilitar voluntàriament.

Les dades que se sol·liciten en aquesta pàgina web són adequades, pertinents i estrictament necessàries per poder prestar els serveis oferts i en cap cas estan obligats a proporcionar, encara que ha de saber que la no comunicació pot afectar o impossibilitar la prestació del servei.

El consentiment exprés que proporciona a l’acceptar aquesta política de privacitat abans de facilitar informació personal, ens dona les bases legals per al seu tractament. D’acord amb les normes del Reglament General de Protecció de Dades i demés normativa vigent, i basat en els principis de transparència, lleialtat i legalitat, detallem el tractament que es faran de les seves dades personals:

 • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
  Les seves dades personals formaran part d’un fitxer anomenat Usuaris web, el responsable del qual i del seu tractament és:

  • DIADUR TOOLS S.L.
  • CIF: B58049636
  • Domicili social: P.I. PLA DE LA BRUGUERA C/BAGES, 5 de CASTELLAR DEL VALLES, 08211, BARCELONA
  • Email: contabilidad@kadur.com
  • Telèfon: 937142522
  • Dades del DPD: OCTALIA COMPLIANCE. info@octalia.es
     
 • FINALITAT I CONSERVACIÓ DE LES DADES
  Les dades personals facilitades en aquesta pàgina web seran tractades exclusivament amb la finalitat d’enviar-vos la informació sol·licitada. A més, si ho consent explícitament, podem enviar-vos correus electrònics amb informació sobre els nostres serveis i activitats que esperem siguin del vostre interès. Quan les seves dades pateixin canvis, si us plau, avisi’ns a les dades de contacte facilitades, amb els canvis esmentats per tal de poder mantenir les seves dades actualitzades i ser capaços de respondre de la seva veracitat.

  Conservarem les seves dades el temps necessari per dur a terme la finalitat per a la que han estat facilitades i ser capaços de complir, si s’escau, les responsabilitats legals que es puguin derivar d’elles. Si no exerceix el seu dret d’oposició o cancel·lació al tractament de les seves dades, entenem que continua interessat en seguir sent part del nostre fitxer de clients mentre que el tractament sigui adequat a la finalitat per la qual es van facilitar.

  Vostè pot retirar el seu consentiment per a qualsevol propòsit particular que anteriorment hagués acceptat sense que tingui implicació en la legalitat del tractament basat en aquest consentiment

 • CESSIÓN DE LES DADES
  Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte als socis de negoci sempre que aquesta cessió comporti una millora del servei per al qual es van cedir, existeixi obligació legal o s’hagués informat explícitament.
 • DRETS DE L’USUARI SOBRE LES DADES PERSONALS
  Li informem dels drets de què disposa al cedir-nos les seves dades personals:

  • Dret a l’accés a les seves dades
  • Dret de rectificació
  • Dret de supressió
  • Dret d’oposició
  • Dret a la portabilitat
  • Dret a la limitació del seu tractament

Pot exercir qualsevol d’aquests drets per escrit al nostre domicili o per correu electrònic contabilidad@kadur.com , sempre, incloent-hi fotocòpia del document nacional de identitat o equivalent.

Té més informació sobre els seus drets i formes d’exercir-los a la web de l’Agència Espanyola de protecció de dades www.agpd.es

 XARXES SOCIALES
La visita als perfils públics de KADUR  a les xarxes socials no suposa la captació de dades personals, excepte que s’autoritzi expressament.

PROTECCIÓ I CONFIDENCIALITAT DE LES SEVES DADES
Fem servir mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, evitant la seva pèrdua, alteració i tractament no autoritzat. El nostre personal ha estat entrenat i ha pres el compromís de confidencialitat per al seu tractament.

Aquesta política de privacitat pot ser actualitzada o adaptada els canvis que es produeixin en la normativa o en la mateixa pàgina web. Preguem la llegeixi detingudament cada vegada que ens faciliti les seves dades personals.