perfecta_1_aPERFECTA

Màquina Mesures mm Forats Qualitat
MAXI 500 SUPREM 500 SUPREM 1000
H 72 830 x 100 x 8 5/ M 12 x 1,5 PPE0072M5 PPE0072S5 PPE0072S10
ASP/AC 78 960 x 128 x 9 16/ M 12 x 1,5 PPE0078M5 PPE0078S5 PPE0078S10
ASP/APV/ACMB 995 x 132 x 10 18/ M 12 x 1,5 PPE0083M5 PPE0083S5 PPE0083S10
S 87 1070 x 140 x 12 21/ M 12 x 1,5 PPE0087M5 PPE0087S5 PPE0087S10
SEY/SEYPA 92 1090 x 140 x 12 21/ M 12 x 1,5 + MWE PPE0092M5 PPE0092S5 PPE0092S10
APV/APA/ASP 106 1260 x 136 x 11 24/ M 12 x 1,5 PPE0106M5 PPE0106S5 PPE0106S10
SEY/SEYPA 107 1270 x 140 x 12 24/ M 12 x 1,5 + MWE PPE0107M5 PPE0107S5 PPE0107S10
SEY/SEYPA 115 1350 x 140 x 12 30/ M 12 x 1,5 + MWE PPE0115M5 PPE0115S5 PPE0115S10
S/SEY/SEYPA 132 1515 x 140 x 12 30/ M 12 x 1,5 + MWE PPE0132M5 PPE0132S5 PPE0132S10
SEY/SEYPA 168 1880 x 160 x 14 45/ M 12 + MWE PPE0168M5 PPE0168S5 PPE0168S10

perfecta_2_aPERFECTA

Màquina Mesures mm Forats Qualitat
MAXI 500 SUPREM 500 SUPREM 1000
ADF 25/35 Joc Complet: 3 ganivetes PPE0600M5 PPE0600S5 PPE0600S10
1 FS 475 x 128 x 10 8/M12 x 1,5 PPE0610M5 PPE0610S5 PPE0610S10
1 LS 400 x 128 x 10 6/M12 x 1,5 PPE0620M5 PPE0620S5 PPE0620S10
1 LS 400 x 128 x 10 6/M12 x 1,5 PPE0630M5 PPE0630S5 PPE0630S10

perfecta_3_aPERFECTA

Màquina Mesures mm Forats Qualitat
MAXI 500 SUPREM 500 SUPREM 1000
ADN 30/42 Joc Complet: 3 ganivetes PPE0200M5 PPE0200S5 PPE0200S10
1 FS 560 x 132 x 10 10/M12 x 1,5 PPE0210M5 PPE0210S5 PPE0210S10
1 LS 452 x 132 x 10 8/M12 x 1,5 PPE0220M5 PPE0220S5 PPE0220S10
1 LS 452 x 132 x 10 8/M12 x 1,5 PPE0230M5 PPE0230S5 PPE0230S10
D 30/42 Joc Complet: 3 ganivetes PPE0500M5 PPE0500S5 PPE0500S10
1 FS 640 x 132 x 10 10/M12 x 1,5 PPE0510M5 PPE0510S5 PPE0510S10
1 LS 492 x 132 x 10 8/M12 x 1,5 PPE0520M5 PPE0520S5 PPE0520S10
1 LS 492 x 132 x 10 8/M12 x 1,5 PPE0530M5 PPE0530S5 PPE0530S10

perfecta_4_aPERFECTA

Màquina Mesures mm Forats Qualitat
MAXI 500 SUPREM 500 SUPREM 1000
SDF Joc Complet: 3 ganivetes PPE0700M5 PPE0700S5 PPE0700S10
1 FS 580 x 115 x 10 8/M12 x 1,5 PPE0710M5 PPE0710S5 PPE0710S10
1 LS 450 x 115 x 10 11/M12 x 1,5 PPE0720M5 PPE0720S5 PPE0720S10
1 LS 450 x 115 x 10 11/M12 x 1,5 PPE0730M5 PPE0730S5 PPE0730S10

perfecta_2_aPERFECTA

Màquina Mesures mm Forats Qualitat
MAXI 500 SUPREM 500 SUPREM 1000
SDY F. 300×420 Joc Complet: 3 ganivetes PPE0300M5 PPE0300S5 PPE0300S10
1 FS 570 x 115 x 10 8/M12 x 1,5 PPE0310M5 PPE0310S5 PPE0310S10
1 LS 500 x 115 x 10 6/M12 x 1,5 PPE0320M5 PPE0320S5 PPE0320S10
1 LS 500 x 115 x 10 6/M12 x 1,5 PPE0330M5 PPE0330S5 PPE0330S10
SDY F. 350×500 Joc Complet: 3 ganivetes PPE0400M5 PPE0400S5 PPE0400S10
1 FS 660 x 115 x 10 8/M12 x 1,5 PPE0410M5 PPE0410S5 PPE0410S10
1 LS 500 x 115 x 10 6/M12 x 1,5 PPE0420M5 PPE0420S5 PPE0420S10
1 LS 500 x 115 x 10 6/M12 x 1,5 PPE0430M5 PPE0430S5 PPE0430S10
SDY-EZ Joc Complet: 3 ganivetes PPE0100M5 PPE0100S5 PPE0100S10
1 FS 540 x 115 x 10 8/M12 x 1,5 PPE0110M5 PPE0110S5 PPE0110S10
1 LS 420 x 115 x 10 6/M12 x 1,5 PPE0120M5 PPE0120S5 PPE0120S10
1 LS 420 x 115 x 10 6/M12 x 1,5 PPE0130M5 PPE0130S5 PPE0130S10