Paper i Arts gràfiques

La millor opció!

Per tallar més, millor i més ràpid no cal substituir la seva guillotina.

Amb les ganivetes d’alt rendiment guanyarà en rendibilitat:

  • Millorant la qualitat del tall.
  • Allargant el període de temps entre afilats.
  • Ampliant la durada de la fulla.

1ELS AVANTATGES

Les noves tècniques en la fabricació de ganivetes amb materials d’última generació deixen absoletas a les tradicionals ganivetes d’Acer Estàndard. L’evolució en Arts Gràfiques requereix més precisió i rapidesa en les operacions de tall.papel_240

2REBAIXAR ELS COSTOS

Escollint la millor opció de fulla podrà baixar costos i millorar la rendibilitat del guillotinat:

  • Reduint el nombre de costos i afilats.
  • Reduint la pèrdua de superfície de tall en cada afilat.
  • Reduint les pèrdues de temps en el canvi de les ganivetes per a la seva afilat.
  • Reduint els intervals durant els quals no es pot utilitzar la guillotina.
  • Reduint el temps de ajustat de les ganivetes.
  • Reduint els riscos inherents al manipulat de les ganivetes (accidents laborals i desperfectes en les ganivetes i útils).
  • Augmentant la qualitat i uniformitat del tall.

logo_hqObtingui el màxim rendiment amb la fulla més adequada

Comparativa de les diferents qualitats de fulla entre el seu valor de compra i la durada entre afilats, sense tenir en compte tots els costos afegits: afilats, disminució superfície de tall, aturades de màquina, etc…


KADURMAXI 500

Ganiveta d’Acer Ràpid (HSS)

Qualitat d’alt rendiment. Acer aliat amb 18% de Wolframi.

KADURSUPREM 500

Ganiveta de Metall Dur

Metall sinteritzat d’última generació, compost per 85% de Carbur de Tungstè, més 15% de Cobalt.

KADURSUPREM 1000

Ganiveta de Metall Dur

Metall Microgrà sinteritzat d’última generació, compost per 85% de Carbur de Tungstè, més 15% de Cobalt. Només superat en duresa pel diamant.


Talls estimats entre afilats

3 vegades més que l’Acer Estàndard

Talls estimats entre afilats

21 vegades més que l’Acer Estàndard

Talls estimats entre afilats

30 vegades més que l’Acer Estàndard


1,33 + de Cost

coste_maxi_500

2,66 + de Cost

coste_suprem_500

3,33 + de Cost

coste_suprem_1000

3 + de Durada

dura_maxi_500

21 + de Durada

dura_suprem_500

30 + de Durada

dura_suprem_1000

3vegades més rendible

7,9vegades més rendible

9vegades més rendible